Mindykare


Sir Anselm

Grodan är en lyckosymbol världen över
Det lilla djuret står för överlevnad och förmåga
att anpassa sig till skiftande förhållanden
Regn och översvämningar, sol och torka
Grodan kommer igen och sjunger sin lov till livet,
sinnesbilden för den envises framgång och slutliga seger


Definitioner enligt Dyk R Säk (Dykeritjänstreglemente Säkerhetsföreskrifter).

Lätt dykare: Dykare med god rörlighet utrustad med andningsappart, mask, munstycke och oftast med dräkt och fenor. Lätt dykaren kan vid luftdykning även försörjas med luft via slang från ytan. Som lätta dykare räknas attackdykare, basdykare, bärgningsdykare, mindykare, röjdykare, skyddsdykare och armédykare. Mindykare: Dykare med lätt utrustning och luftapparat. Sökning samt undervattensarbeten, framförallt med mineringar. Luft 40m. Ingår i kustartilleriets organisation.

Mindykbilder
Mindykarutbildningen


Copyright © Fredrik Österberg